სათხილამურო სკოლა “SKI GUDAURI” არ იღებს პასუხისმგებლობას ტრავმაზე, რომელიც სწავლების ან მთაზე რაიმე მოქმედების დროს
შეიძლება მოხდეს.
თითოეულ კლიენტს უნდა ჰქონდეს საკუთარი დაზღვევა, რომელიც სპორტის ამ სახეობასთან დაკავშირებულ რისკებს ითვალისწინებს.
გახსოვდეთ, რომ თოვლზე სრიალი მაღალი რისკის შემცველი აქტივობაა